KEDATANGAN PEKERJA ASING DI MALAYSIA


Isu pekerja asing memang adalah satu topik yang lama di negara kita namun ia tetap hangat diperkatakan sehingga kini. Sejak tahun 90-an, Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing oleh rakyat negara jiran yang miskin. Bilangan pekerja asing yang datang ke Malaysia kian meningkat dari sehari ke sehari sehinggalah menyebebkan ia menjadi satu masalah kepada negara. Berdasarkan statistik Jabatan Imigresen, jumlah pekerja asing di Malaysia adalah seramai 1.8juta orang. Mereka sebahagian besarnya adalah bertumpu di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Malh, jumlah ini tidak termasuklah mereka yang memasuki Malaysia secara haram dan yang ditahan di pusat tahanan imigresen. Pekerja asing ini kebanyakannya terdiri daripada rakyat Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, India, Vietnam dan Filipina. Biasanya, masalah politik dan dalaman negara mereka meyebabkan mereka terpaksa mencari pekerjaan di luar negara untuk mengubah nasib mereka. Mereka berkhidmat dalam sektor pembinaan, pembuatan, perladangan, pembantu rumah dan pertanian.
Punca kedatanga
n pekerja asing ke Malaysia adalah disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding di negara asal mereka. Pekerjaan yang terdapat di Malaysia mampu memberi pendapatan yang tinggi sehingga ribuan ringgit sebulan. Wang tersebut boleh dikirim ke negara asal mereka untuk menyara keluarga. Selain itu, faktor yang menggalakan kedatangan pekerja asing ialah permintaan yang tinggi terhadap pekerja asing oleh majikan tempatan. Hal ini kerana upah yang menggaji pekerja asing adalah jauh lebih rendah daripada pekerja tempatan. Keadaan ini ditambah pula dengan pekerja asing yang sanggup melakukan kerja berat dan mampu bekerja dengan jangka masa yang panjang berbanding pekerja tempatan yang lebih gemar pekerjaan yang senang lenang dan bergaji tinggi. Tambahan pula, keamanan dan kemakmuran negara kita mendorong kebanjiran pekerja asing di Malaysia. Keadaan di negara asal mereka contohnya Indonesia dan Bangladesh huru-hara kerana kerap dilanda peperangan, bencana alam dan rusuhan kaum. Ketidakstabilan politik negara mereka juga menyebabkan kehidupan mereka bertambah susah.

Sememangnya kehadiran pekerja asing sama ada sah atau haram ini ma
mpu memenuhi keperluan pasaran tenaga buruh dalam perkembangan ekonomi yang pesat tetapi jumlah mereka yang terlalu besar telah mengundang kesan yang negatif terhadap Malaysia. Antaranya ialah kadar kes jenayah yang semakin tinggi akibat kehadiran pekerja asing terutamanya pekerja asing secara haram. Sesetengah pekerja asing yang tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap, justeru mereka sanggup melakukan jenayah seperti rompakan untuk membiayai kehidupan diri dan keluarga. Kehidupan rakyat Malaysia menjadi tidak aman disebabkan kes jenayah yang tinggi. Di samping itu, wang negara yang mengalir keluar dengan banyak kerana pekerja asing yang bekerja di sini menghantar wang balik ke negara asal setiap bulan. Wang tersebut bukan sahaja tidak digunakan untuk menjana ekonomi negara malah digunakan untuk membangunkan ekonomi negara asal pekerja asing. Keadaan ini memang tidak sihat dan akan merugikan negara dalam jangka masa panjang dan semasa kemelesetan ekonomi berlaku. Dengan bilangan pekerja asing yang ramai juga peluang pekerjaan rakyat tempatan telah dikurangkan. Rakyat tempatan lebih susah untuk mencari pekerjaan dan mungkin akan menyebabkan pengangguran.

Walaupun membawa kesan negatif, kedatangan pe
kerja asing juga mempunyai kebaikannya. Contohnya, pekerja asing dapat menampung kekurangan pekerja di sektor tertentu yang tidak diminati oleh rakyat tempatan seperti sektor pertanian dan perladangan. Pekerja asing yang bertumpu di Malaysia juga mampu meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran negara dalam pelbagai sektor. Seterusnya proses pembangunan negara akan dipercepatkan dan negara menjadi lebih maju. Imej negara turut ditingkatkan kerana kemasukan pekerja asing di Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang ekonominya stabil dan mantap. Negara dianggap sanggup berkongsi kekayaan dengan negara jirannya serta mempunyai pemimpin dan rakyat yang bersatu teguh demi mencapai matlamat negara. Imej negara yang baik dapat menarik perhatian pelabur asing untuk melabur di Malaysia.
Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pekerja asing adalah memperketatkan pengawasan di kawasan sempadan dan pintu masuk negara supaya mereka tidak menyeludup ke negara kita. Kerajaan juga boleh menggunakan tenaga RELA untuk menjalankan rondaan dan menangkap pekerja asing yang haram. Bgi pendatang tanpa izin yang ditangkap, mereka akan ditempatkan di pusat tahanan imigresen dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Undang-undang negara juga harus diperketatkan supaya mereka tanpa permit didakwa dan dihukum dengan sewajarnya. Hukuman yang berat dikenakan terhadap mereka supaya menjadi kesedaran kepada pekerja asing agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Kerajaan sepatutnya mengehadkan pembabitan pekerja asing dalam sektor tertentu sahaja seperti sektor pembinaan. Dengan itu, jumlah pekerja asing dan kesan buruk yang dibawa oleh mereka dapat dikurangkan.

Sebagai kesimpulan, kedatangan pekerja asing memang ada kebaikan dan keburukannya. Namun demi menyelesaikan masalah pekerja asing, semua pihak harus memainkan peranan mereka dengan baik supaya hanya pekerja asing yang sah yang berada di negara. Untuk mencapai yang terbaik, kerajaan patutlah mengkaji segala aspek dari segi politik, sosial dan ekonomi supaya kemasukan pekerja asing ini dapat dimanfaatkan unuk pembangunan negara.


Dituliskan oleh: Choon Fang Jen

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

1 Response to "KEDATANGAN PEKERJA ASING DI MALAYSIA"

 1. Kanaga Krishnan says:
  May 18, 2017 at 11:16 PM
  This comment has been removed by the author.

Post a Comment